Ⓥпастети

Нещата, които правят хлебчетата, сухарите и крекерите да заживеят нов, цветен и вкусен живот,
…това, без което пастата не може да се представи достойно на масата:

За върху филийки♥

4 Trackbacks to “Ⓥпастети”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: